Ordbog

En del af undervisningen foregår med japanske ord og udtryk.
Man lærer som regel ret hurtigt hvad betydningen af de forskellige ord er, men til en hjælp kan man finde lidt forklaring i nedenstående ”ordbog”:

A

 • Age – Stigende, opadgående
 • Age uke – Opadgående parade for jodan.
 • Ashi – Ben.
 • Ashi barai – Ben fejning.

C

 • Chudan – Brystområdet.

D

 • Dachi – Stilling, f.eks. kiba dachi, zenkutzu dachi.
 • Do – Vej (Her menes f.eks. “karate-Do” – karatens vej)
 • Dojo – Træningssal.
 • Dojo kun – Etiske regler for karate-do.

E

 • Embusen – Fast mønster knyttet til de enkelte kata.
 • Empi – Albuen.
 • Empi uchi – Slag med albuen.

F

 • Fumikomi – Spark, bruges til at trampe ned over f.eks. knæled.

G

 • Gedan – Området omkring skridtet.
 • Gedan barai/uke – Parade mod lave teknikker.
 • Gi – Traditionel træningsdragt.
 • Gohon kumite – Kampøvelse med modstander, 5 skridt.
 • Gyaku zuki – Stød med modsat arm af det ben, der er forrest.

H

 • Haishu – Oversiden af hånden.
 • Hajime – Begynd, start.
 • Hamni – Kroppen og hofterne ca. 45 grader i forhold til shomen (ligefrem).
 • Happo kumite – Kampøvelse med 8 modstandere.
 • Heisoku dachi – Stilling, fødderne helt samlet.
 • Hidari – Venstre.
 • Hiji – Albuen.
 • Hiji uke – Parade med albuen.
 • Hiki ashi – At trække underbenet tilbage efter spark.
 • Hiki te – At trække armene (hænderne) ind i siden efter en teknik.
 • Hiza – Knæet.
 • Hiza Geri – Angreb med knæet.

J

 • Jodan – Ansigtet (fra hagen og op)
 • Juji uke – Parade med krydsede håndled.
 • Jiyu ippon kumite – Et-skridts frikampøvelse.
 • Jiyu kumite – Frikamp (alle teknikker er tilladt)

K

 • Kakato – Hælen.
 • Kamae – Kampstilling, kan variere fra person til person.
 • Kara te – “Tom hånd”.
 • Kara te do – Den tomme hånds vej.
 • Keage – Snapspark til siden (op-ad-gående spark til siden)
 • Kekomi – Stop spark til siden.
 • Kiai – Kampråb.
 • Kiba dachi – Stilling med 50% af vægten på hvert ben.
 • Kihon – Grund teknikker.
 • Kihon ippon kumite – Grundlæggende et skridts kamp-øvelser.
 • Kime – Maksimal kraft.
 • Kizami geri – Spark med forreste ben.
 • Kizami zuki – Stød med forreste arm.
 • Kochen – Tilbage, baglæns.
 • Kokutzu dachi – Stilling, 70% af vægten på bagerste ben, 30% på forreste.
 • Kumite – Kamp.
 • Kyo dachi – Lille kokutsu dachi.

M

 • Maai – Rækkevidde, afstand mellem de kæmpende.
 • Mae-geri – Front spark.
 • Makiwara – “Boksepude” til at øve angreb igennem på.
 • Mawashi-geri: Cirkelspark.
 • Mawashi-zuki – Cirkel stød.
 • Mawatte – Vend rundt.
 • Migi – Højre.
 • Morote uke – 2 hånds parade.
 • Moto dachi – Lille zenkutsu dachi.
 • Musubi dachi – Stilling, hælene samlede, tæerne peger 45 grader udefter. (Bruges når man modtager beskeder fra sempai/sensei)

N

 • Naihanchi dachi – Lille kibadachi.
 • Nekoashi dachi – Katte stilling, 90% vægten på bagerste ben 10% af vægten på forreste.
 • Newasa – Gulvteknik. (Gulvkamp)
 • Nukite – Spydhånd.

O

 • Oi zuki – Stød under bevægelse med samme arm som det ben der er forrest.
 • Osotogari – Feje- og kaste teknik.

R

 • Ren zuki – Flere stød efter hinanden.

S

 • San – Hr., Fr., Frk. (Den ærede)
 • Sanbon kumite – 3 skridts kampøvelse.
 • Seiza – Knælende stilling.
 • Sempai – Instruktør, hjælpeinstruktør eller højere gradueret.
 • Sensei – Cheftræner, overhoved for dojo’en.
 • Shiai kumite – Konkurrence karate, efter bestemte regler.
 • Shizentai – En samling af naturlige stillinger.
 • Shomen – Fremefter.
 • Shuto – Åben hånd “kniv hånd”.
 • Shuto uchi – Åbenhåndsslag.
 • Shuto uke – Åbenhåndsparade.
 • Sokuto – Fodkanten, bruges ved keage.
 • Soto uke – Udvendig parade.
 • Sukui uke – Parade hvor modstanderen trækkes nærmere.

T

 • Tachikata – Stillinger, specifikt ben og fødder.
 • Tai sabaki – At undgå angreb ved at bevæge sig, typisk med at undvige til siden.
 • Te – Hånd.
 • Teisho – Nederste del af håndfladen. (håndroden)
 • Teisho uchi – Slag med nederste del af håndfladen.
 • Tettsui – “Hammer hånd” lillefingersiden af den knyttede hånd.
 • Tobi geri – Flyvende spark.
 • Tofui kata – Favorit kata.

U

 • Uchi – Slag.
 • Uchi uke – Indvendig parade.
 • Ude – Arm.
 • Uke – Parade.
 • Uraken – Bagsiden (oversiden) af den knyttede hånd.
 • Uraken uchi – Slag med uraken.
 • Ushiro – Bagved, bagud.
 • Ushiro geri – Spark bagud.

W

 • Wasa – Teknik.

Y

 • Yame – Stop.
 • Yoko – Siden (til siden).
 • Yoko geri – Spark til siden
 • Yoko geri keage – Keage til siden (energi går op-ad)

Z

 • Zenchen – Fremad, forlæns.
 • Zanchin – At være parat (fokus)
 • Zenkutsu dachi – Stilling, 60% af vægten på forreste ben, 40% på bagerste.
 • Zuki – Stød.
Tal på japansk Vi tæller under træningen også på japansk.
De japanske tal fra 1-10:
 1. I-chi
 2. Ni
 3. San
 4. Shi (yon)
 5. Go
 6. Roku
 7. Hi-shi (nana)
 8. Ha-chi
 9. Kyu
 10. Ju
Tak for træningen: Domo arigato gozaimas