Kumite

Kumite betyder “møde med hænderne.” I karate oversættes udtrykket som “sparring.” Sparring er enhver form for kampteknisk træning med en partner. Kumite er den eneste facet af karate, der kræver en partner at træne med. Begynder- og mellemliggende elever træner normalt yakusoku-kumite eller “sparring med annoncering.” I denne type kumite annoncerer angriberen, hvilket angreb og mål der vil blive brugt. Forsvareren skal derefter blokere eller undvige angrebet og lancere et effektivt modangreb. Kontakt er generelt ikke tilladt i yakusoku-kumite, i det mindste ikke for begyndere. Kontakt på modangrebet er aldrig tilladt. Ideen er at lave kontakt med modstanderens gi, eller dragt, ikke den faktiske krop. Erfarne karateka træner jiyu-kumite, eller “frit stilkamp.” I denne form for kamp kaster begge partnere angreb og kombinationer frit, uden annoncering. God kontrol er af største vigtighed i denne type kamp. Følgende er de traditionelle metoder for Shotokan kumite træning.